Dokumenty

STATUT PRZEDSZKOLA

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY


WAKACYJNE DYŻURY

WNIOSEK o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

Deklaracja rodzica dotycząca pobytu dziecka w przedszkolu

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

——————————————————————————————————————————-

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

————————————————————————————————————–

Oświadczenie o koncie bankowym dla ewentualnych zwrotów nadpłat za przedszkole

————————————————————————————————————–

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII
obowiązująca w Zespole Szkół Publicznych nr 1
(Przedszkolu Publicznym nr 16 i Szkole Podstawowej nr 13)
w Skarżysku Kamiennej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązująca od dnia 01.09.2020r.

Procedury bezpieczeństwa w ZSP nr 1 od 1.09.2020r.

Oświadczenie rodziców_opiekunów prawnych

Procedury bezpieczeństwa od 22.05.2020r. i załączniki do wypełnienia przez rodziców deklarujących chęć posłania dziecka do przedszkola w czasie pandemii Covid-19

Procedury od 25.05.2020 – PP 16

Załącznik nr 1_Oświadczenie rodziców

Załącznik nr 2_Zgłoszenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Dokumenty : rekrutacja oraz dyżur wakacyjny

Załącznik-nr-1_Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

Załącznik-nr-2-oświadczenie-o-wielodzietności-rodziny

Do wniosku – Deklaracja rodzica dotycząca pobytu dziecka w przedszkolu

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (2) (1)

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny