Dokumenty

STATUT PRZEDSZKOLA

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w ZSP nr 1 w Skarżysku – Kam.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


WAKACYJNE DYŻURY

Karta zgloszenia dziecka na dyzur wakacyjny-2024 (pdf)

Karta-zgłoszenia-dziecka-na-dyżur-wakacyjny-2024 -2

Oswiadczenie-o-koncie-bankowym

Deklaracja rodzica dotycząca pobytu dziecka w przedszkolu

——————————————————————————————————————————-

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Wniosek o kontynuowanie wychowania przedszkolnego

Deklaracja rodzica dotycząca pobytu dziecka w przedszkolu

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

————————————————————————————————————–

Oświadczenie o koncie bankowym dla ewentualnych zwrotów nadpłat za przedszkole

Upoważnienie do odbioru dziecka

————————————————————————————————————–

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII
obowiązująca w Zespole Szkół Publicznych nr 1
(Przedszkolu Publicznym nr 16 i Szkole Podstawowej nr 13)
w Skarżysku Kamiennej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązująca od dnia 01.09.2020r.

Procedury bezpieczeństwa w ZSP nr 1 od 1.09.2020r.

Oświadczenie rodziców_opiekunów prawnych