Oferta Przedszkola

      Oferta przedszkola
„Dobro dziecka jego bezpieczeństwo, zdrowie psychiczne i fizyczne, wszechstronny rozwój – to przedmiot szczególnej troski naszej placówki i podstawa jego istnienia”

 • Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 16.30.
 • Godziny bezpłatne w ramach, których realizowana jest „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego” obowiązują między 8:00 – 13:00.
 • Oferujemy trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek (między posiłkami dzieci otrzymują owoce i warzywa) zgodne z normami żywieniowymi.
 • Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, stale podnoszącą swoje kwalifikacje, którą wspiera miły personel obsługowy.
 • Mamy bogato wyposażone sale dydaktyczne.
 • Organizujemy uroczystości i konkursy przedszkolne i międzyprzedszkolne.
 • W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne metody pracy.
 • Doskonale przygotowujemy dziecko do podjęcia nauki w szkole.
 • Bierzemy udział w ogólnopolskich konkursach i akcjach.
 • Bierzemy udział w wielu konkursach organizowanych przez miasto.
 • Życie przedszkola urozmaicamy wewnętrznymi uroczystościami. Najbardziej popularne to Dzień Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Pasowanie na Przedszkolaczka, Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Wielkanoc, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka.
 • Współpracujemy z wieloma instytucjami i placówkami na terenie miasta.
  Nasi wychowankowie systematycznie poznają bliższe i dalsze środowisko poprzez częste organizowanie wycieczek – po ziemi świętokrzyskiej, do Nadleśnictwa, Urzędu Miasta, Biblioteki Miejskiej i inne.
 • Organizujemy zajęcia otwarte dla rodziców oraz spotkania indywidualne dla rodziców.
 • Zachęcamy do udziału w zebraniach grupowych.
 • Umożliwiamy konsultacje ze specjalistami na placówce (logopedą, psychologiem, pedagogiem).
 • Rodzice naszych wychowanków mają możliwość współdecydowania w sprawach przedszkola poprzez udział w pracach Rady Rodziców.
 • Rodzice mają możliwość zgłaszania nieobecności dziecka przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.
 • Umożliwiamy uzyskanie informacji o swoim dziecku podczas dyżurów nauczycieli do kontaktów z rodzicami.
 • Organizujemy zajęcia dodatkowe (bezpłatne):
  – zajęcia z terapii logopedycznej i pedagogicznej.
  – zajęcia promujące zdrowie emocjonalne „Przyjaciele Zippiego”, „Spotkania z Leonem”, „Strażnicy uśmiechu”.
  – zajęcia teatralne.
  – zajęcia artystyczne.
  – język angielski.