Historia Przedszkola

Z KART HISTORII
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 16 W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

Przedszkole Publiczne nr 16 rozpoczęło swoją działalność 01.09. 1990r. Placówka znajduje się w kompleksie Zespołu Szkół Publicznych nr 1 i Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku – Kam.
Przedszkolem kierowała i tworzyła je od podstaw, oddana działalności na rzecz dzieci Pani mgr Zofia Wiśniewska. W tym czasie w przedszkolu funkcjonowały cztery oddziały całodzienne i dwa oddziały popołudniowe pięciogodzinne a na terenie szkoły cztery oddziały zerowe.
W roku 2002 pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę Panią mgr Zofię Wiśniewską, zaś kolejnym dyrektorem przedszkola została Pani mgr Grażyna Rokita, pracująca wcześniej w naszym gronie jako nauczycielka. Znając możliwości zawodowe i twórcze nas wszystkich nie tylko nie dała nam „spocząć na laurach”, ale jeszcze intensywniej włączyła placówkę w działania środowiska lokalnego i zawodowego.
Na terenie przedszkola były organizowane spotkania integracyjne ” jesteśmy blisko siebie na wyciągnięcie dłoni” z wychowankami z Zespołu Placówek dla Niepełnosprawnych Ruchowo i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.
Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe: 5 sal zajęć dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich , dużą szatnię, pomieszczenia administracyjne oraz duży ogród z placem zabaw. Kolorowe sale są wyposażone w funkcjonalne meble dostosowane do wieku dziecka, sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne. Sale zajęć dla dzieci są przestronne i estetycznie urządzone, sprawiają, że wnętrze przedszkola zachęca przytulną, rodzinną i bezpieczną atmosferą.
Placówka posiada salę gimnastyczną, która jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych. Obecnie nauczycielki z naszej placówki postanowiły wykorzystać ją także jako salę teatralną i salę do zajęć muzycznych z pianinem i instrumentami. W pomieszczeniu ” garderoba” są zgromadzone wszystkie stroje i dekoracje scenograficzne do różnych przedstawień.
Przedszkole od czasu swojego powstania związane jest z tradycją z naszego regionu. Praca wychowawcza przebiega tu od lat zgodnie z rytmem zmieniających się pór roku, cyklem świąt i obrzędów związanych z odległą i bogatą historią tej miejscowości. Mali przedszkolacy mają okazję już od najmłodszych lat poznać czas zbioru plonów świętując Dożynki, kochać przyrodę podczas Ogólnopolskiego Dnia Polskiej Niezapominajki.
Poznają również czas wspólnego celebrowania świąt, podczas corocznych przedstawień jasełkowych, wielkanocnych, zabaw związanych obchodami Dnia Pluszowego Misia, z czasem karnawału, czy andrzejkami. Podczas uroczystości gościmy zespoły ludowe, absolwentów przedszkola, którzy swoim talentem i zdolnościami, zwłaszcza na parkiecie, prezentują pokazy taneczne.
Nasze przedszkolaki od lat uczestniczą w wycieczkach, konkursach, olimpiadach sportowych, przeglądach artystycznych: Przegląd Pieśni Patriotycznej, konkurs Piosenki Integracyjnej, w ogólnopolskich akcjach charytatywnych tj. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, inicjatywach promujących zdrowie. Obdarowaliśmy prezentami mikołajkowym dzieci ze szpitala Hematologiczno – Onkologicznego w Kielcach i z Zespołu Placówek dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku – Kam.
Przedszkole zdobyło I miejsce w konkursie na projekt ekologiczny „Śmieci mniej – Ziemi lżej”. Pierwsze miejsce zdobyliśmy jako najlepsza placówka i najlepsi przedszkolacy w zbiórce butelek typu PET. Dzięki sukcesom przedszkole wzbogaciło się o kamerę, telewizor, sprzęt audiowizualny. Dzieci mają też możliwość nauki języka angielskiego, tańca i rytmiki w ramach zajęć dodatkowych.
Przedszkole w swojej pracy wychowawczej ściśle współpracuje z rodzicami swoich wychowanków. Dzięki ich zaangażowaniu placówka stale rozwija się i uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjno – wychowawczą.Rodzice angażują się w organizowanie imprez dla dzieci takich jak między innymi pikniki rodzinne, Dzień Dziecka.
Przedszkole współpracuje z Nadleśnictwem Skarżysko, Komendą Powiatową Policji, Biblioteką Powiatową i Miejską oraz biblioteką szkolną.
W roku 2009 został opracowany Projekt zagospodarowania terenu Przedszkola Publicznego nr 16, który jest stopniowo realizowany.  W latach 2009/2010 dyrektor Grażyna Rokita była koordynatorem na poziomie lokalnym projektu ” Wymarzone Przedszkole”
W roku szkolnym 2011/2012 na terenie przedszkola powstał nowoczesny plac zabaw dla dzieci z projektu „Radosna szkoła”.  
Z dniem 1 września 2012r. przedszkole zostało włączone do Zespołu Szkół Publicznych nr 1. Dyrektorem został mgr Andrzej Warwas, a wicedyrektorem do spraw przedszkola – mgr Grażyna Rokita.
W roku szkolnym 2018/2019 funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 objęła pani mgr Elżbieta Chajduga, a wicedyrektorem do spraw Przedszkola Nr 16 została pani mgr Agnieszka Tokarczyk.
W roku szkolnym 2022/2023 funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 objął pan mgr Dariusz Kasprzyk.