Instrukcja logowania

Logowanie do Dziennika elektronicznego – instrukcja

Szanowni rodzice Przedstawiamy skróconą instrukcję uruchomienia dziennika elektronicznego dla rodziców i uczniów naszej szkoły.

 1. Należy podać wychowawcy klasy adres e-mail (można podać adres ojca oraz matki)
 2. Na każdy adres zostanie przydzielony indywidualny dostęp w zakresie rodzic
 3. Po wprowadzeniu przez wychowawcę adresów do systemu możliwe jest pierwsze logowanie.
 4. Otwieramy stronę Strona dziennika elektronicznego firmy VULCAN
 5. Klikamy Zaloguj się
 6. Przy pierwszym logowaniu lub po wygaśnięciu hasła klikamy przywróć dostęp
 7. Wpisujemy adres e-mail podany wychowawcy.
 8. Potwierdzamy Nie jestem robotem.
 9. Klikamy wyślij wiadomość.
 10. Sprawdzamy pocztę e-mail. (Zostanie wysłana automatycznie wiadomość z możliwością wprowadzenia nowego hasła dostępu do dziennika.) UWAGA Wiadomość pojawi się po ok 5 min. Może się pojawić nie tylko w skrzynce odbiorczej. Należy sprawdzić np: spam, wiadomości automatyczne, powiadomienia itp.)
 11. Klikamy na link przesłany w wiadomości i wprowadzamy dwukrotnie własne hasło zwracając uwagę na wskazówki dotyczące złożoności hasła.
 12. Można już zalogować się do dziennika
 13. Podajemy e-mail i założone hasło klikamy zaloguj się
 14. Po uruchomieniu dziennika można też uruchomić dostęp mobilny: tablet, smartfon klikając zakładkę Dostęp mobilny.
 15. Aplikacja Dzienniczek VULCAN dostępna w Sklepie Google App Store i Sklepie Windows.