Dokumenty

RAMOWY ROZKŁAD DNIA_grupa I, II, III, IV, V

RAMOWY ROZKŁAD DNIA_grupa VI

STATUT PRZEDSZKOLA

REKRUTACJA 2019/2020

Dokumenty do pobrania:

Uchwała w sprawie rekrutacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Dokumenty : rekrutacja oraz dyżur wakacyjny

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Załącznik-nr-1_Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

Załącznik-nr-2-oświadczenie-o-wielodzietności-rodziny

Do wniosku – Deklaracja rodzica dotycząca pobytu dziecka w przedszkolu

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (2) (1)