Dokumenty

Ogłoszenie-dotyczące-rekrutacji-do-przedszkola.pdf (145 pobrań)  

regulamin_rekrutacji_dziecka-22.pdf (37 pobrań)

uchwała_rady_miasta.pdf (76 pobrań)

program_wychowawczy_przedszkola16_2015.doc (73 pobrania)

statut_przedszkola-2015_16.docx (68 pobrań)

aneks.odt (65 pobrań)

Koncepcja-pracy-2.pdf (28 pobrań)

Program-Profilaktyczny-Przedszkola.pdf (120 pobrań)

 

Rekrutacja 2017/2018

Ogłoszenie-dotyczące-rekrutacji-do-przedszkola.pdf (145 pobrań)

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-przedszkola.pdf (94 pobrania)

Deklaracja-o-kontynuowaniu-wychowania-przedszkolnego.pdf (36 pobrań)

Załącznik-nr-1-Oświadczenie-rodziców-o-pobieraniu-nauki-w-systemie-dziennym-zatrudnieniu-lub-prowadzeniu-działalności-gospodarczej.pdf (59 pobrań)

Załącznik-nr-2-Oświadczenie-osoby-wykonującej-władzę-rodzicielską-pieczę-zastępczą-nad-małoletnim-lub-sprawującej-opiekę..pdf (39 pobrań)

Załącznik-nr-3-Oświadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka.pdf (35 pobrań)

Załącznik-nr-4-Oświadczenie-o-wielodzietności-rodziny.pdf (36 pobrań)

Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-rozliczaniu-podatku-dochodowego.pdf (59 pobrań)

Harmonogram-czynności-w-postępowaniu-rekrutacyjnym-do-publicznych-przedszkoli-w-Skarżysku.pdf (35 pobrań)