Dokumenty

REKRUTACJA 2018/2019

Dokumenty do pobrania:

Regulamin-rekrutacji-2018-2019.docx (10 pobrań)

Harmonogram-rekr.-2018.docx (6 pobrań)

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-przedszkola.docx (10 pobrań)

Deklaracja-o-kontynuowaniu-wychowania-przedszkolnego-.docx (1 pobranie)

Załącznik-nr-1.-Oświadczenie.-docx.docx (10 pobrań)

Załącznik-nr-2-oświadczenie-o-wielodzietności-rodziny.docx (2 pobrania)

***************************************************************************

program_wychowawczy_przedszkola16_2015.doc (83 pobrania)

statut_przedszkola-2015_16.docx (76 pobrań)

aneks.odt (87 pobrań)

Koncepcja-pracy-2.pdf (42 pobrania)

Program-Profilaktyczny-Przedszkola.pdf (130 pobrań)