Dokumenty

RAMOWY ROZKŁAD DNIA grupa VI

RAMOWY ROZKŁAD DNIA_grupa I, II, III, IV, V

STATUT PRZEDSZKOLA

Procedury bezpieczeństwa od 22.05.2020r. i załączniki do wypełnienia przez rodziców deklarujących chęć posłania dziecka do przedszkola w czasie pandemii Covid-19

Procedury od 25.05.2020 – PP 16

Załącznik nr 1_Oświadczenie rodziców

Załącznik nr 2_Zgłoszenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

REKRUTACJA 2020/2021

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego nr 16 w Skarżysku-Kam. na rok szkolny 2020/2021

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności rekrutacyjnych

Uchwała określająca kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Skarżysku – Kam. na rok szkolny 2020/2021

Dokumenty : rekrutacja oraz dyżur wakacyjny

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Załącznik-nr-1_Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

Załącznik-nr-2-oświadczenie-o-wielodzietności-rodziny

Do wniosku – Deklaracja rodzica dotycząca pobytu dziecka w przedszkolu

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (2) (1)