Zajęcia otwarte w grupie Motylków

Dzieci z grupy V uczestniczyły w zajęciach w obecności swoich bliskich. Goście mogli obserwować aktywność swoich dzieci i wnuków podczas pracy nad zadaniami związanymi z mówieniem, kodowaniem, czytaniem, liczeniem oraz plastycznym przedstawieniem majowej łąki na dużych kartach brystolu.

Wychowawczynie Motylków serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w czasie zajęć.

Efekty wspólnej pracy można obejrzeć na tablicy ekspozycyjnej grupy Motylków w szatni.