DYŻURY WAKACYJNE

Zostały podjęte decyzje odnośnie pobytu dzieci w przedszkolach w czasie wakacji.

Dzieci, których rodzice deklarowali chęć ich pobytu wakacyjnego w Przedszkolach Publicznych nr 7 (ul. Zielna 27) i nr 9 (ul. Paryska 223), zostały przyjęte do Przedszkola Publicznego nr 1 (ul. Rynek 63).

Rodzice zobowiązani są do potwierdzania woli przyjęcia dziecka w poszczególnych przedszkolach.

Harmonogram potwierdzania woli w poszczególnych przedszkolach na miesiąc lipiec i sierpień:

  • Przedszkole Publiczne nr 1 (ul. Rynek 63) – 12.06.2023 w godzinach 8-16
  • Przedszkole Publiczne nr 4 (ul. Sikorskiego 17) – 19.06.2023 w godzinach 8-16
  • Przedszkole Publiczne nr 10 (ul. Okrzei 4) – 20.06.2023 w godzinach 9-16
  • Przedszkole Publiczne nr 12 (ul. Sportowa 34) – 21.06.2023 w godzinach 8-16

Razem z wnioskiem należy donieść do powyższych przedszkoli oświadczenie o numerze konta bankowego oraz upoważnienia do odbioru dzieci.