KONKURS LITERACKI DLA RODZICÓW I PRZEDSZKOLAKÓW

Zwracamy się do Państwa z serdecznym zaproszeniem do udziału w naszym przedszkolnym konkursie literackim „Bajeczki na dziecięce smuteczki”.

Dzieci posiadają ogromne pokłady fantazji i wielki potencjał w wymyślaniu różnych opowieści, historyjek czy bajek. Zaproście dzieci do wymyślenia własnej oryginalnej bajki, której autorem będzie samo dziecko. Zwróćcie szczególną uwagę na to, aby pojawiły się w niej pozytywne wartości i postawy, takie jak dobro, prawda, życzliwość, opiekuńczość, sprawiedliwość, uczciwość, chęć niesienia bezinteresownej pomocy słabszym i potrzebującym.

 Zwracamy się z prośbą do Państwa, jako Rodziców, abyście zainspirowali  dzieci do własnej twórczości i spisali jej efekty.

Każda spisana bajka może być wzbogacona ilustracjami, wykonanymi przez dziecko, co z pewnością podniesie wartość i ocenę całego dzieła.

Każde dziecko ma potencjał twórczy – pomóżmy go ujawnić!!!

1. Nazwa konkursu:

Konkurs literacki „Bajeczki na dziecięce smuteczki”

2. Organizator konkursu:

Publiczne Przedszkole  Nr 16, ul. Spółdzielcza 18, 26 – 110 Skarżysko – Kam.

3. Cele konkursu:

– rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich dzieci,

– upowszechnianie kultury żywego słowa,

– rozwój wyobraźni, postaw twórczych, pozytywnych wartości,

– rozwój wrażliwości artystycznej,

– zacieśnianie więzi rodzinnych.

4. Czas trwania konkursu: od 09.05.2022r. do 23.05.2022r.

5. Warunki uczestnictwa:

W konkursie współuczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Prace będą podlegać ocenie w dwóch kategoriach wiekowych:

dzieci 3 i 4-letnie

dzieci 5 i 6-letnie

Tematyka bajek jest dowolna.

Bajka nie może być wcześniej nigdzie publikowana.

Każdy dostarczony materiał musi zawierać:

a) w tytule: Konkurs literacki – „Bajeczki na dziecięce smuteczki”

b) w podpisie: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę grupy, osobę dorosłą współuczestniczącą w konkursie (mama lub tata)

Prace nie podpisane w powyższy sposób nie będą brane pod uwagę.

Wykonane prace należy dostarczyć do wychowawczyń poszczególnych grup.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację nagrodzonej bajki na stronie internetowej przedszkola.

6. Przebieg konkursu:

Prace można przynosić w trakcie trwania konkursu oraz dzień po jego zakończeniu, tj. najpóźniej do 24.05.2022r.

W terminie do 27.05.2022r. Komisja (nauczycielki odpowiedzialne za konkurs, dyrektor przedszkola, członek Rady Rodziców) dokona przeglądu i oceny nadesłanego materiału.

Laureaci  zostaną powiadomieni o wynikach przez organizatorów i zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które nastąpi podczas Festynu Rodzinnego 1 czerwca 2022r.

Każdy z uczestników otrzyma dyplom – podziękowanie za udział w konkursie.

7. Kryteria oceny:

Prezentowane utwory (bajki) będą przez jury oceniane według następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne,

– ujęcie pozytywnych postaw i wartości,

– kultura słowa,

– oryginalność prezentowanego utworu,

– kompozycja i staranność

Serdecznie zachęcamy do podjęcia wyzwania i udziału w naszym przedszkolnym konkursie.