Wakacje w przedszkolach publicznych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych dla publicznych przedszkoli w Skarżysku – Kamiennej w roku szkolnym 2021/2022

W okresie wakacji dyżur pełnić będą następujące placówki:

w  lipcu 2021 czynne będzie:

– Przedszkole Publiczne nr 6, ul. Kossaka 5

– Przedszkole Publiczne nr 7, ul. Zielna 27

– Przedszkole Publiczne nr 9, ul. Paryska 223;

w  sierpniu 2022 czynne będzie:

– Przedszkole Publiczne nr 3, ul. Zwycięzców 13

– Przedszkole Publiczne nr 10, ul. Okrzei 4

– Przedszkole Publiczne nr 12, ul. Sportowa 34

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola dyżurującego w wakacje, powinni  zgłosić taki zamiar i dopełnić formalności  w przedszkolach macierzystych w terminie 1 – 30 kwietnia 2022r. W dokumentacji należy zapisać, do którego przedszkola dziecko będzie uczęszczać w wakacje.
Na okres dyżurów wakacyjnych przyjmowane będą dzieci, których oboje rodzice pracują. W tym celu rodzice powinni przedstawić zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola dyżurującego.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli.

DOKUMENTY DO POBRANIA  na naszej stronie w zakładce DLA RODZICÓW / DOKUMENTY

Poniżej mogą, Państwo, zapoznać się z dokumentem ze strony http://bip.skarzysko.pl/artykul/170/6543/harmonogram-dyzurow-wakacyjnych-dla-publicznych-przedszkoli-w-skarzysku-kamiennej-w-roku-szkolnym-2021-2022