WYSTAWA „Utrwalić piękne chwile”

Przez ostatni miesiąc przedszkolaki z grupy „Motylków” brały udział w projekcie edukacyjnym „Utrwalić piękne chwile”. W czasie zajęć przedszkolnych dzieci przedstawiały na rysunkach różne wydarzenia, robiły samodzielnie zdjęcia aparatem fotograficznym, wykonały razem z wychowawczynią albumy ze zdjęciami i rysunkami. Praca w tym kierunku była kontynuowana także poza przedszkolem: dzieci robiły zdjęcia z pomocą rodziców, wykonywały wspólnie z rodziną Kroniki. Efekty pracy w ramach projektu zostały przedstawione na wystawie (19 – 20.10.2021), na której gościliśmy panią dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 1 Elżbietę Chajdugę, panią wicedyrektor Agnieszkę Tokarczyk oraz nauczycielki Szkoły Podstawowej i Przedszkola wraz z uczniami i wychowankami.

Autorka projektu: Renata Żmuda