„Muchomorki” w Miejskim Centrum Kultury

Dzieci z grupy II zwiedziły zaplecze Miejskiego Centrum Kultury.