Konkurs plastyczny

Dzieci z grupy IV brały udział w konkursie plastycznym pt. „Bogactwo przyrodnicze Ziemi skarżyskiej – znam i chronię”. Prace konkursowe wykonały: Roksana Gawęda, Julia Bąk, Laura Mączka i Alan Wójcik z mamą. Komisja konkursowa oceniała prace przydzielając im punkty za poszczególne kryteria:
zgodność tematyczną 0 – 5 pkt;
walory edukacyjne 0 – 10 pkt
\
oryginalność wykonania pracy 0 – 5 pkt.
Najwięcej punktów (16,5) zdobyła praca Roksany Gawędy zajmując III miejsce oraz Julii Bąk (14,5) zdobywając wyróżnienie.
Gratulujemy