KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I RODZICÓW

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

W związku z włączeniem się naszego przedszkola w obchody 100. rocznicy nadania praw miejskich Skarżysku-Kamiennej zapraszamy Państwa (dzieci z rodzicami) do wzięcia udziału  w konkursie plastycznym pt. „Moje Skarżysko w przyszłości”.

  1. Nazwa konkursu:

Konkurs plastyczny pt. „Moje Skarżysko w przyszłości”

2. Organizator konkursu:

Przedszkole Publiczne nr 16, ul. Spółdzielcza 18, 26 – 110 Skarżysko – Kam.

3. Cele konkursu:

  • rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci,
  • rozwój wyobraźni, twórczości,
  • rozwój wrażliwości artystycznej,
  • zacieśnianie więzi rodzinnych,
  • rozbudzanie lokalnego patriotyzmu.

4. Warunki uczestnictwa:

W konkursie współuczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Prace będą podlegać ocenie w dwóch kategoriach wiekowych:

dzieci 3 i 4-letnie

dzieci 5 i 6-letnie

Tematyka: „Moje Skarżysko w przyszłości”.

Forma: makieta lub plakat, materiały dowolne.

Każdy dostarczony materiał musi zawierać opis:

a) w tytule: Konkurs plastyczny – „Moje Skarżysko w przyszłości ”,

b) w podpisie: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę grupy, osobę dorosłą współuczestniczącą w konkursie (mama lub tata).

Wykonane prace należy dostarczyć do wychowawczyń poszczególnych grup.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację dostarczonych prac na stronie internetowej przedszkola.

Przekazane prace nie podlegają zwrotowi.

6. Przebieg konkursu:

Prace można przynosić w trakcie trwania konkursu najpóźniej dzień po jego zakończeniu, tj. do 13.02.2023r.

W terminie do 17.02.2023r. Komisja (nauczycielki odpowiedzialne za konkurs, dyrektor przedszkola, członek Rady Rodziców) dokona przeglądu i oceny nadesłanego materiału.

Laureaci  zostaną powiadomieni o wynikach przez organizatorów oraz zostanie im wręczona nagroda (pierwsze miejsce w kategorii 3 i 4 latki oraz pierwsze miejsce w kategorii 5 i 6 latki).

Każdy z uczestników otrzyma dyplom – podziękowanie za udział w konkursie.

7.  Kryteria oceny:

Prezentowane makiety, plakaty będą przez jury oceniane według następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne,

– oryginalność prezentowanej pracy,

– staranność, pomysłowość.

Serdecznie zachęcamy do podjęcia wyzwania i udziału w naszym przedszkolnym konkursie.