Zajęcia badawcze w grupie „Biedronek”

Pisanki, pisanki, jajka malowane… Dzieci z grupy III postanowiły zbadać jak wygląda w środku jajko, z którego w obecnym czasie tak chętnie tworzymy piękne ozdoby.

Dzieci zobaczyły na ilustracji przekrój/budowę jaja, porównały jajko ugotowane z jajkiem surowym oraz wspólnie ułożyły obrazki przedstawiające cykl życia kury 🙂