Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Zapraszamy zainteresowanych rodziców do sprawdzenia listy dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego Nr 16 na rok szkolny 2021/2022. Lista jest dostępna poniżej.

W dniach od 12 do 19. 04.2021r. do godziny 15.00  Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola nr 16 są zobowiązani wypełnić i dostarczyć do placówki „Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola” – dokument do pobrania w zakładce DLA RODZICÓW/Dokumenty (na pomarańczowym pasku u góry strony). Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.