Prace plastyczne „Tygrysków”

Przedstawiamy grudniowe prace plastyczne dzieci z grupy IV.