Zarządzenie Dyrektora ZSP nr 1 – dotyczy grupy V

W dniach 7 – 13 grudnia 2020r. zawieszone zostają zajęcia przedszkolne w trybie stacjonarnym dla dzieci z grupy V Przedszkola Publicznego nr 16. Poniżej zamieszczamy treść ZARZĄDZENIA: