„Smerfy” poznają litery

Uczymy się czytać, rozpoznawać samogłoski i spółgłoski …