PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII
obowiązująca w Zespole Szkół Publicznych nr 1
(Przedszkolu Publicznym nr 16 i Szkole Podstawowej nr 13)
w Skarżysku Kamiennej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
obowiązująca od dnia 01.09.2020r.

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu ZSP nr 1 podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z dziećmi/uczniami w Przedszkolu Publicznym nr 16 i Szkole Podstawowej nr 13 od momentu przyprowadzenia do przedszkola / przybycia uczniów do szkoły do chwili odbioru dzieci z przedszkola przez rodziców / rozejścia się uczniów do domów po lekcjach.

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół Publicznych nr 1.

Tekst dokumentu jest zamieszczony poniżej:

Procedury bezpieczeństwa w ZSP nr 1 od 1.09.2020r.