WAKACYJNE DYŻURY- WAŻNE ZMIANY

18.06.2020r.

Szanowni Rodzice!

Przekazujemy aktualne decyzje organu prowadzącego dotyczące dyżurów publicznych placówek przedszkolnych w Skarżysku – Kam. w lipcu i w sierpniu 2020r.

W lipcu będą czynne przedszkola:

 • Przedszkole Publiczne Nr 7,    ul Zielna 27,
 • Przedszkole Publiczne Nr 9,    ul. Paryska 223,
 • Przedszkole Publiczne Nr 10,  ul. Okrzei 4,
 • Przedszkole Publiczne Nr 12,  ul. Sportowa 34.

W sierpniu będą czynne przedszkola:

 • Przedszkole Publiczne Nr 1,    ul. Rynek 63,
 • Przedszkole Publiczne Nr 3,    ul. Zwycięzców 13,
 • Przedszkole Publiczne Nr 4,    ul. Sikorskiego 17,
 • Przedszkole Publiczne Nr 16,  ul. Spółdzielcza 18.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola na miesiące wakacyjne są zobowiązani DOSTARCZYĆ DO 26.06.2020r. (piątek) do godziny 12.00 do wybranej placówki następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie od pracodawcy, że obydwoje rodzice pracują/że prawny opiekun dziecka pracuje i nie korzystają/nie korzysta z urlopu wypoczynkowego w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola dyżurującego.
 2. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (Załącznik nr 1 do pobrania poniżej).
 3. Zgłoszenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola (Załącznik nr 2 do pobrania poniżej).

Z uwagi na wyjątkową sytuację, spowodowaną pandemią, do przedszkola przyjmowane będą tylko te dzieci, których obydwoje rodzice pracują/opiekun prawny pracuje i w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola dyżurującego nie korzystają/nie korzysta z urlopu wypoczynkowego. (więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Skarżyska – Kamiennej)   http://bip.skarzysko.pl/artykul/170/4542/harmonogram-dyzurow-wakacyjnych-dla-przedszkoli-publicznych-w-skarzysku-kamiennej

O przyjęciu dziecka do wybranej przez rodzica placówki decyduje kolejność zgłoszeń i dopełnienie wymaganych formalności.

Załącznik nr 1_Oświadczenie rodziców

Załącznik nr 2_Zgłoszenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola