REKRUTACJA 2020/2021

Informujemy, że wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok 2020/2021
(z załącznikami), dostępne są w  kancelarii przedszkola oraz na stronie internetowej w zakładce Dla Rodziców – Dokumenty.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać
do dnia 13.03.2020 r. w godzinach 8.00-15.00.

Dla dzieci kontynuujących edukację przedszkolną  rodzice składają  deklarację  (do dnia 03.03.2020r.) o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.  Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do wiadomości 10.04.2020r.