„Smerfy” w bibliotece Szkoły Podstawowej Nr 13

13.12.2019r. „Smerfy” wzięły udział w zajęciach w bibliotece szkolnej.