„Kubusie” na urodzinach Puchatka

Przedszkolaki z grupy III wzięły udział w zajęciach dydaktycznych w Bibliotece Powiatowej i  Miejskiej.