Informacja dla Rodziców

Informacja dla Rodziców

Dyrektor ZSP nr 1 w Skarżysku – Kamiennej informuje, że w zawiązku z zawieszeniem akcji strajkowej placówka przystępuje do pracy zgodnie z kalendarzem szkolnym.

W dniach 29 – 30.04 oraz 2.05.2019r. Przedszkole nr 16 pracuje zgodnie z potrzebami.

Od dnia 6.05.2019r. przedszkole realizuje zajęcia według planu.