REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola
(z załącznikami), dostępne są w  kancelarii przedszkola oraz na stronie internetowej w zakładce Dla Rodziców – Dokumenty.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać
do dnia 14.03.2019 r. w godzinach 800-1500.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną nie biorą udziału
w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do wiadomości 11.04.2019r

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa:

Harmonogram czynności  w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz  Uchwala nr V/5/2019 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dn. 28.01.2019r.