Harmonogram dyżurów wakacyjnych dla Przedszkoli Publicznych w Skarżysku – Kam. (ważne do 30 kwietnia)

Ustala się dyżur wakacyjny w roku 2019 dla następujących przedszkoli publicznych:

w lipcu 2019r. (od 1.07. do 31.07.)

  1. Przedszkole Publiczne Nr 16, ul. Spółdzielcza 18
  2. Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Wandy Chotomskiej, ul. Rynek 6

w sierpniu 2019r. (od 1.08. do 31.08.)

  1. Przedszkole Publiczne Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Sportowa 34.
  2. Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Książęca 149

Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola – takie same, jak do rekrutacji –  na lipiec i sierpień (z załącznikami), dostępne są w  kancelarii przedszkola oraz na stronie internetowej w zakładce Dla Rodziców – Dokumenty.

Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 01 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2019r. w macierzystym przedszkolu.

Rodzice nie mogą zalegać z odpłatnością za przedszkole w swojej placówce.