TYGRYSKI W PGE

Jesienią grupa IV „Tygryski” miała okazję zwiedzić siedzibę oddziału PGE w Skarżysku Kamennej.

Dzieci zostały oprowadzone po najważniejszych miejscach w budynku oraz wysłuchały cennej lekcji na tematy dotyczące prądu elektrycznego. Dzieci przypomniały sobie o zagrożeniach płynących z niewłaściwego użytkowania urządzeń elektrycznych.

Na koniec tego miłego spotkania dzieci zostały obdarowane drobnymi upominkami.

Pracownikom PGE dziękujemy za zaproszenie.