Konto – opłaty za przedszkole

Na prośbę rodziców zamieszczamy numer konta, na które do 5-go dnia każdego miesiąca można dokonywać opłat za pobyt dziecka w przedszkolu:
56 1560 0013 2112 9389 9000 0001