REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola
(z załącznikami), dostępne są w sekretariacie ZSP nr 1 oraz na stronie internetowej w zakładce Dla Rodziców – Dokumenty.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać
w sekretariacie ZSP nr 1 do dnia 14.03.2018 r. w godzinach 800-1500.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną nie biorą udziału
w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa: REGULAMIN  REKRUTACJI  DZIECI  DO  ZSP NR 1 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 16 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019