GODZINY PRACY LOGOPEDY

Zajęcia logopedyczne odbywają się:

Dla grup w przedszkolu:

poniedziałek 8.00-10.30
wtorek 8.45-11.00
środa 8.00-10.30
czwartek 8.00-10.30
Dyżur logopedy dla rodziców:

poniedziałek 13.45-14.30 (s. 81, blok B, SP 13)