GODZINY PRACY LOGOPEDY

Zajęcia logopedyczne odbywają się:

Dla grup w przedszkolu:

wtorek 8.00-10.45

środa 8.00-10.45

piątek 10.00 – 11.00

Dla grupy w szkole:

czwartek 8.00-11.30

piątek 11.00 – 12.00