„Bezpieczne zabawy” spotkanie z policjantem

W dniu 15 lutego 2017 r. w grupie III „KUBUSIE” odbyły się zajęcia z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji na temat „Bezpieczne zabawy na śniegu”