Spotkanie Kubusiów z policjantem

Spotkanie z policjantem w grupie III „KUBUSIE”

Dnia 13.10.2016r. dzieci z grupy III „KUBUSIE” gościły funkcjonariusza policji pana Grzegorza Mamlę, który poszerzył wiedzę na temat zasad ruchu drogowego. Dzieci w formie zagadek i ilustracji rozpoznawały znaki drogowe i miejsca bezpiecznej zabawy. Na zakończenie dzieci wysłuchały opowiadania pt. „Policjant”.

 Dziękujemy Panu Grzegorzowi za pouczające zajęcia i czekamy na kolejne za miesiąc.