Dzień otwarty

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Przedszkola
Publicznego nr 16 w Skarżysku- Kamiennej

serdecznie zaprasza rodziców do kontaktowania się z nauczycielami
podczas dyżurów pełnionych w „DNI OTWARTE”

I grupa „Słoneczka” – wtorek i czwartek godz. 16:00 – 16:30
(Z.Hylicka, M. Halat)

II grupa „Muchomorki” – poniedziałek i czwartek godz. 15:00 – 15:30
(M. Grabowska)

III grupa „Kubusie” –   poniedziałek godz. 16:00 – 16:30 (G. Rokita)
czwartek godz. 15:30 – 16:00 (A. Mazur)

IV grupa „Tygryski” – poniedziałek godz. 16:00 – 16:30
piątek godz. 15:30 – 16:00
(M. Sielska, E. Spadło).