Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

ogloszeniea

Szanowni Państwo !

Na naszej stronie internetowej, w zakładce  Dla rodziców → Dokumenty  znajdziecie dwa pliki do pobrania:

  1. UCHWAŁA NR V/8/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ  z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna,
  2. REGULAMIN  REKRUTACJI  DZIECI DO  ZSP NR 1 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 16
    W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.