Ogłoszenie dla Rodziców

Ogłoszenie !!!

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola prosimy
o potwierdzenie przyjęcia dziecka
do Przedszkola Publicznego nr 16 w formie
zawarcia umowy cywilno-prawnej z przedszkolem
w dniach 13.04.2015r. do 17.04.2015r. w godz. 8.00 – 16.00

Do podpisania umowy prosimy zgłosić się z dowodem osobistym w gabinecie dyrektora Przedszkola nr 16