PODZIĘKOWANIA!

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za inicjatywę, zaangażowanie i pomysłowość w upiększaniu naszej przedszkolnej szatni.
Szczególne wyrazy podziękowania składamy na ręce Pani Małgorzaty Błach, która była wyjątkowo zaangażowana w prowadzonych pracach na rzecz przedszkola.