LOGOPEDYCZNY KODEKS UCZNIA

1. Jestem Polakiem i muszę na co dzień poprawnie mówić po polsku.
2. Będę używać słów zrozumiałych przez otoczenie i budować wypowiedź zgodnie z ogólnie przyjętymi w polszczyźnie zasadami.
3. Nie będę zniekształcać brzmienia słów, wyraźnie je wymawiając zgodnie z normami mówionego języka polskiego.
4. Postaram się właściwie akcentować wyrazy i intonować wypowiedzenia, by moja mowa nie była monotonna i nudna.
5. Otoczę opieką te koleżanki i kolegów, którzy mają problemy z komunikacją.
6. Jeśli mam kłopot z poprawną mową, jak najszybciej zgłoszę się po pomoc do logopedy.

 

Logopeda prowadzi terapię indywidualną i w małych zespołach z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieżą gimnazjalną .

 

Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla dzieci:
– z wadami wymowy,
– z opóźnionym rozwojem mowy,
– z zaburzeniami płynności mowy,
– z oligofazją (zaburzeniami mowy u dzieci upośledzonych umysłowych),
– z zaburzeniami mowy i komunikacji u dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera,
– z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym.