Prawdziwe życie to zdrowe życie

zdrowieNasze przedszkole w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło do realizacji programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Akcja dla placówek oświatowych nosi tytuł „Szkoła i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”.

Celem projektu, realizowanego na terenie całego kraju, jest wdrażanie  zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw, i w konsekwencji, zapobieganie rozwojowi nadwagi  i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.

W przedszkolu podejmujemy szereg działań promujących prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną, w których biorą udział dzieci ze wszystkich oddziałów.