Minutka z Bajką

5Rok 2013 ogłoszony został rokiem poety Juliana Tuwima. Jest to świetna okazja do podjęcia wspólnych działań z Powiatową i Miejską i Biblioteką Publiczną w Skarżysku-Kamiennej. Pierwsze spotkanie odbyło się w lutym. „Minutka z Bajką” to kolejne spotykanie w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Zaprzyjaźniony bibliotekarz – pani Basia Rogozińska czytała dzieciom z grupy IV wiersze Juliana Tuwima. Dzieci uczestniczyły w zabawach z tekstem do wiersza, odgadywały zagadki o literkach, popisywały się umiejętnością czytania.

Kolejne spotkanie „Jarmark rymowanek”- najpiękniejsze wiersze J. Tuwima odbyło się w maju. Podczas spotkania dzieci słuchały poezji Tuwima i zapoznały się z twórczością poety. Były też zagadki, piosenki i prezentacja książek poety.

Na koniec przedszkolaki utworzyły lokomotywę i wybrały się nią w podróż, której celem była wystawa twórczości J. Tuwima.