Ćwiczenia i zabawy z panią Iwonką z Poradni Psychologiczno-Pegagogicznej

DSCN6147

Dzieci z oddział II „Przyjaciele Kubusia Puchatka” w miesiącu kwietniu uczestniczyły w zabawach i ćwiczeniach prowadzonych metodą Integracji Sensorycznej, która jest formą diagnozy i terapii dzieci. Badania Integracji Sensorycznej za zgodą rodziców przeprowadziła pani Iwona Stachura z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skarżysku – Kam.

Integracja sensoryczna to proces organizujący ( integrujący) docierające do mózgu informacje zmysłowe ( sensoryczne) płynące zarówno ze środowiska jak i z ciała, tak aby mogło być ono użyte do celowego działania. Większość z nas zdaje sobie sprawę z istnienia 5 zmysłów – smaku, zapachu, wzroku, słuchu, oraz dotyku, jednak poza tymi zmysłami istnieją jeszcze dwa bardzo istotne zmysły dostarczające nam informacji z naszego ciała, a mianowicie zmysł równowagi oraz czucia głębokiego.

Podczas badania dzieci indywidualnie wykonywały ćwiczenia z zakresu:
– rozwijania pojęcia i schematu ciała,
– utrzymania równowagi,
– rozwijania koordynacji ruchowej i wzrokowo – ruchowej,
– stymulacji systemu przedsionkowego bez sprzętu,
– pracy układu przedsionkowego i czucia głębokiego,
– czucia powierzchniowego,
– ruchu naprzemiennego,

Dnia 17. 04. 2013r. pani Iwona spotkała się z rodzicami dzieci i omówiła wyniki przeprowadzonych badań jak również zaprosiła rodziców do poradni.

Następnie w dniu 23.04. 2013r. nauczycielki przedszkola i pani logopeda odbyły szkolenie z zakresu Integracji Sensorycznej w poradni na sali terapeutycznej, gdzie w sposób praktyczny wykonywały ćwiczenia. Koleżanki poznały sprzęt oraz wiele pomocy służących do stymulacji systemu wzrokowego, węchowego oraz dotykowego.

Bardzo dziękujemy Pani Iwonie Stachura za możliwość odbycia takiego szkolenia.