Spotkanie z wielkanocnym zajączkiem

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z oddziału II na uroczystość
„ Spotkanie z wielkanocnym zajączkiem”,
która odbędzie się dnia 26.03.2013r. o godz. 14.30.

Podczas uroczystości odbędzie się aukcja ozdób wielkanocnych wykonanych przez dzieci.
Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na remont kolejnych łazienek w przedszkolu.zajaczek