DZIĘKUJEMY RODZICOM – TAK WIELE DLA NAS ZROBILI

„Dziękuję” to najcudowniejsze słowo,
jakie można wypowiedzieć albo usłyszeć.
Za każdym razem, gdy ktoś mówi „dziękuję”
świat staje się piękniejszy.
S. L Macfarlan

„Rozwój naszego przedszkola jest możliwy dzięki współpracy z Rodzicami. Chcieliśmy za to serdecznie podziękować. Pomoc, którą Państwo nam oferują jest bezcenna. To właśnie dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu, przedszkole staje się dla dzieci drugim domem”.

Przedszkola to miejsca, od których oczekujemy zapewnienia bezpieczeństwa i spokojnego pobytu naszych dzieci. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, w naszej placówce udało się wyremontować dwie łazienki w grupie I i III. Mamy nadzieję, że ta bardzo potrzebna inwestycja znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola.

Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń.
W imieniu naszej placówki oraz jej wychowanków wyrażamy głęboką wdzięczność rodzicom za życzliwość, zrozumienie i ofiarowaną pomoc przy remontach łazienek w salach zajęć. Oto osoby, które mając na uwadze poprawę jakości dnia codziennego naszych dzieci oraz troskę o ich bezpieczeństwo znalazły się w gronie „Przyjaciela przedszkola”:

  • Ciaś Roman, Surpeta Artur, Szmidt Maciej z oddziału I,
  • Ziomek Dariusz z oddziału II,
  • Florczyk Jacek z oddziału III

Wyrazy podziękowania składamy również prężnie działającej Radzie Rodziców na czele z Panią Karoliną Godzina. Pani Karolinie dziękujemy za poświęcony nam czas i zaangażowanie oraz systematyczną pomoc w realizacji działań podejmowanych na rzecz naszego przedszkola.
Z całego serca dziękujemy!