Zajęcia edukacyjne z policjantem

W dniu 07. 12. 2012 r. w grupie II ” Przyjaciele Kubusia Puchatka” nauczycielki Agata Nowek i Alicja Mazur zorganizowały zajęcia edukacyjne z przedstawicielami policji. W zajęciach uczestniczyły również dzieci z grupy I ” Muchomorki” z Zofią Hylicką. Spotkanie poprowadził aspirant Mariusz Sokołowski z Wydziału Ruchu Drogowego w Skarżysku – Kam.

Spotkanie miało na celu przypomnienie i utrwalenie zasad ruch drogowego oraz bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Dzieci miały okazję dowiedzieć się na czym polega praca policjanta, jak wygląda jego mundur oraz z jakich sprzętów korzysta w trakcie pracy. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały policjanta, który uczulał przedszkolaków na zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez ulicę. Sprawdził również wiedzę dzieci.

Przedszkolaki wykazały się znajomością znaków drogowych i bezpiecznej jazdy samochodem z rodzicami. Każde dziecko demonstrowało jak przechodzić po pasach na drugą stronę ulicy. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły panu policjantowi rysunki przedstawiające ruch uliczny.