Kiedy należy udać się do Logopedy?

Szanowni Rodzice!
Koniecznie udajcie się do logopedy, gdy u swojego dziecka zaobserwujecie następujące symptomy:

– u dziecka do 12 miesięcy:
•    nie głuży i nie gaworzy
•    nie reaguje na dźwięki otoczenia
•    nie rozumie i nie wykonuje prostych poleceń
•    nie mówi prostych sylab np.: ta-ta, pa-pa, ma-ma, ba-ba.

– u dziecka do 2 roku życia:
•    nie mówi prostych słów
•    nie naśladuje odgłosów zwierząt i otoczenia
•    mówi mało i niechętnie
•    nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy

– u dziecka do 3 roku życia:
•    język „wchodzi” między zęby przy wymowie głosek ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz
•    oddycha przez usta i buzia jest ciągle otwarta
•    pije z butelki lub ssie smoczek
•    nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy

– u dziecka do 4 roku życia:
•    mowa jest niezrozumiała dla otoczenia
•    nie wymawia głosek s, z, c, dz zastępując je głoskami ś, ź, ć, dź.
•    ma trudności z nazywaniem przedmiotów
•    nie buduje prostych zdań
•    ma trudności z zapamiętywaniem wyrazów, zdań, wierszyków
•    nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy

– u dziecka do 5 roku życia:
•    nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż
•    nie podnosi czubka języka do podniebienia
•    nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby
•    myli podobnie brzmiące głoski i wyrazy np.: półka – bułka, koza- kosa, Tom – dom
•    w wypowiadanych zdaniach pojawiają się błędy gramatyczne
•    przekręca trudne wyrazy

– u dziecka do 6 roku życia:
•    nie wymawia poprawnie głoski r oraz innych głosek
•    nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby i głoski
•    nie różnicuje liter
•    nie rozumie kontekstu sytuacyjnego

– u dziecka między 7 – 10 rokiem życia:
•    nie wymawia prawidłowo wszystkich głosek
•    w wypowiedziach ustnych i pisemnych pojawiają się błędy gramatyczne
•    myli podobnie wyglądające i brzmiące litery
•    czyta bardzo powoli,głoskując
•    przekręca długie wyrazy
•    ma kłopot z przepisywaniem tekstu
•    robi dużo błędów ortograficznych
•    ma trudność z zapamiętywaniem wierszy