Misiowy konkurs

Z okazji Dnia Pluszowego Misia ogłaszamy misiowy konkurs dla wszystkich przedszkolaków i ich rodziców

Temat konkursu:

 Mój kolorowy Miś

Regulamin

Organizatorzy: Przedszkole Publiczne nr 16 w Skarżysku – Kamiennej

Cele konkursu:

– stworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci i rodziców,

– rozwijanie fantazji i twórczej wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej.

Zasady konkursowe:

– konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców,

– format pracy, wielkość A- 4, lub A-5,

– każde uczestnik może przekazać tylko jedną prace,

– prace plastyczne wykonane różnymi technikami plastycznymi,

termin przekazywania prac do 16 listopada 2012r,

– wybrane prace wezmą udział w pokonkursowej wystawie zbiorowej.

Ocena:

Prezentowane prace oceniać będą uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej nr 13 w Skarżysku – Kamiennej w formie znaczków przy wybranych pracach. Podsumowania dokonają przedstawiciele Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 16 w Skarżysku – Kamiennej.

Nagrody:

Zwycięzcy najciekawszych prac otrzymają upominki i dyplomy, które będą wręczone na balu z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w dniu 23.11. 2012 r. w Przedszkolu Publicznego nr 16 w Skarżysku – Kam.