Piknik ekologiczny

Tradycją w naszym przedszkolu jest udział dzieci w konkursach ekologicznych. 20.09 odbył się konkurs wiedzy ekologicznej ” Co wiesz o odpadach” i konkursu plastycznego ” Cuda z odpadów”. Głównym celem konkursu wiedzy ekologicznej była rywalizacja w zakresie wiedzy ekologicznej oraz umiejętności sprawnościowych.

Jednym z głównych przesłanek współzawodnictwa w zakresie wiedzy ekologicznej było dostrzeganie dobrych i złych zachowań względem przyrody, prowadzenie działań mających na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego oraz dostarczanie radości z dobrej zabawy.

W ramach konkursu dzieci odpowiadały na pytania z czterech kategorii: woda, powietrze, las, odpady, natomiast podczas zmagań sportowych przedszkolaki wykonywały zadania sprawnościowe, w których wykorzystywały odpady, m. in., gazety, puszki, butelki plastikowe, zakrętki itp. Już od samego początku dzieci bawiły się wyśmienicie. Na ich twarzach przez cały czas promieniał uśmiech i zadowolenie, choć rywalizacja między drużynami była bardzo zawzięta. Nikt nie miał czasu się nudzić. Ani zawodnicy ani ich kibicujące grupy. Podczas konkursu plastycznego ” Cuda z odpadów” poszczególne grupy wykonały ekologiczną panienkę, którą zaprezentowały rodzicom.

Konkurs ekologiczny i konkurencje sprawnościowe przedszkolaków przygotowały nauczycielki Alicja Mazur, Agata Nowek, Małgorzata Grabowska.