„Smerfy” odwiedzają klasę drugą

Dzieci z grupy „Smerfów” uczestniczyły w zajęciach lekcyjnych w klasie drugiej. Zajęcia prowadziła pani Agata Nowek.