Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Nr 13

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 13 odbyła się przepiękna uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczestniczyły w niej także dzieci z Przedszkola Nr 16 (grupy 4, 5, 6).  Na początku został odśpiewany hymn, który nasi wychowankowie opanowali doskonale i śpiewali  pięknie, z zachowaniem wszelkich zasad gramatycznych dawnej polszczyzny. Dzieci z grupy  „Smerfów” odtańczyły trojaka, a dwie przedstawicielki grupy  „Tygrysków” –  zaśpiewały przepiękną piosenkę.

Na zakończenie dorośli razem z uczniami odśpiewali pieśń „My pierwsza brygada”.

Pani dyrektor Elżbieta Chajduga podziękowała wszystkim uczestnikom uroczystości .

Serdecznie dziękujemy organizatorom uroczystości – paniom nauczycielkom klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej Nr 13 za umożliwienie przedszkolakom uczestniczenia w obchodach tak ważnego dla wszystkich Polaków Święta.