„Kubusie” i „Muchomorki” świętują Rocznicę Niepodległości Polski

8 XI 2019 r. z okazji zbliżającego się  Święta Niepodległości dzieci z grupy III uczestniczyły
w zajęciach  utrwalających wiadomości o Polsce. Przedszkolaki  ubrane w odświętne stroje  maszerowały z chorągiewkami przy pieśniach patriotycznych prezentując barwy narodowe. Na zakończenie wspólnie z koleżankami i kolegami z grupy II odśpiewały hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”