Kształcenie na odległość do 24 maja

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Minister Edukacji Narodowej poinformował, że do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.

Informacja na ten temat znajduje się na stronie internetowej MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja